2006-061

År: 2006     Arkivkode: 314

Presse- og Medieoverenskomsten del II og del III

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Mediebedriftenes Landsforening

Mekler:

Mats Stensrud

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

19. mai 2006

Forbud nedlagt/sendt:

19. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

1105<br>Plassoppsigelsen omfatter også 150 medlemmer som er bundet av direkte avtaler med forbundet i det samme avtaleområdet

Plassfratredelse mottatt:

31. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

6. juni 2006 kl 24.00

Plassfratredelse antall:

841Plassfratredelsen omfatter også 12 medlemmer som er bundet av direkte avtaler med forbundet i det samme avtaleområdet.

Mekling berammet:

6. juni 2006

Krav om avsluttet mekling:

31. mai 2006

Meklingsfrist:

7. juni 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

7. juni 2006 kl. 04:45

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de vedtok forslaget.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:25

Saken ble opprettet: 19.mai 2006 kl. 15:34

Gå tilbake til rikssaker