2006-063

År: 2006     Arkivkode: 316

Cateringmedarbeidere og funksjonærer

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
LSG Sky Chefs Norge AS, Gardermoen<br>LSG Sky Chefs Norge AS, Bergen

Mekler:

Åse Berg

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

22. mai 2006

Plassoppsigelse utløp:

5. juni 2017

Forbud nedlagt/sendt:

23. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

128

Plassfratredelse mottatt:

6. juni 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

16. juni 2006 kl 2400

Plassfratredelse antall:

127

Mekling berammet:

15. og 16. juni 2006

Krav om avsluttet mekling:

6. juni 2006

Meklingsfrist:

17. juni 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

16. juni 2006 kl. 18:00

Resultat
Begge partene meddelte at de anbefalte meklingsmannens forslag.

Forslaget ble vedtatt

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:27

Saken ble opprettet: 23.mai 2006 kl. 14:57

Gå tilbake til rikssaker