2006-065

År: 2006     Arkivkode: 312

Overenskomsten for Meieribruket

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Landbrukets Arbeidsgiverforening (meierier)

Mekler:

Inger Tellefsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

26. mai 2006

Forbud nedlagt/sendt:

26. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

2652

Plassfratredelse mottatt:

30. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

09. juni 2006 kl 2400

Plassfratredelse antall:

367

Mekling berammet:

8. og 9. juni 2006

Krav om avsluttet mekling:

31. mai 2006

Meklingsfrist:

10. juni 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

10. juni 2006 kl. 02:30

Resultat
Partene kom frem til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:31

Saken ble opprettet: 30.mai 2006 kl. 10:13

Gå tilbake til rikssaker