2006-066

År: 2006     Arkivkode: 311

LKAB Narvik Malmhavn - overenskomst LKAB 174

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Transportarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Logistikk- og Transportindustriens Landsforening (LKAB Narvik Malmhavn)

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

29. mai 2006

Forbud nedlagt/sendt:

30. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

97

Mekling berammet:

Meklingen var opprinnelig berammet til 22.06.06. I samråd med partene er meklingen utsatt inntil videre.

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling

Sist oppdatert: 22. juni 2006 kl. 14:16

Saken ble opprettet: 30.mai 2006 kl. 11:53

Gå tilbake til rikssaker