2006-068

År: 2006     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 9, Øvrige, ved virksomhetene Baneservice AS, EDB Businesspartner Norge AS og Relacom AS.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NAVO (Relacom)

Mekler:

Inger Tellefsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. mai 2006

Forbud nedlagt/sendt:

31. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

2089

Plassfratredelse mottatt:

9. juni 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

15. juni 2006 kl 2400

Plassfratredelse antall:

32 medl. Baneservice AS<br>371 medl. Relacom AS

Mekling berammet:

14. og 15. juni 2006

Meklingsfrist:

16. juni 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

16. juni 2006 kl. 01:05

Resultat
For Baneservice AS og EDB Businesspartner AS ble det oppnådd forhandlingsløsninger før meklingsstart.<br>For Relacom AS ble resultatet konflikt.

Konflikt

Streik iverksatt:

16. juni 2006

Streik opptrapping:

5. juli 2006: 92

Mekling gjenopptatt:

18. juli 2006

Mekling avsluttet:

18. juli 2006 kl. 21:30

Forhandling avsluttet:

24. juli 2006 kl. 24:00

Resultat fra konflikten
Meklingsmannen konstaterte at partene fortsatt stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge frem et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Resultat fra forhandlingen
Se partenes hjemmesider.

Konflikt avsluttet:

24. juli 2006

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:33

Saken ble opprettet: 1.juni 2006 kl. 11:09

Gå tilbake til rikssaker