2006-069

År: 2006     Arkivkode: 311

Tariffrevisjon 2006 Nestle Norge og Normilk AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening (Nestle og Normilk)

Mekler:

Anne Cathrine Frøstrup

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. juni 2006

Plassoppsigelse utløp:

30. juni 2017

Forbud nedlagt/sendt:

02. juni 2006

Plassoppsigelse antall:

81

Mekling berammet:

29. og 30. juni 2006

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling

Sist oppdatert: 21. juni 2006 kl. 08:41

Saken ble opprettet: 2.juni 2006 kl. 14:33

Gå tilbake til rikssaker