2006-070

År: 2006     Arkivkode: 311

Oljeserviceavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oljeindustriens Landsforening (Oljeserviceavtalen)

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. juni 2006

Forbud nedlagt/sendt:

2. juni 2006

Plassoppsigelse antall:

Fra NOPEF:<BR>20. Juni kl 24.00: 175<br>Fra OLF:<br>22. juni kl 24.00:ca 2.500, mottatt 8.juni 2006

Plassfratredelse mottatt:

16. juni 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

20. juni 2006 kl. 24.00

Plassfratredelse antall:

87 ansatte ved 6 virksomheter

Mekling berammet:

19. og 20. juni 2006

Krav om avsluttet mekling:

16. juni 2006

Meklingsfrist:

21. juni 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

21. juni 2006 kl. 04:10

Resultat
Riksmeklingsmannen fremla skisse som ikke ble akseptert av begge parter. Deretter konstaterte Riksmeklingsmannen at det ikke var grunnlag for å fremsette forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

21. juni 2006

Mekling gjenopptatt:

24. juli 2006

Mekling avsluttet:

24. juli 2006 kl. 21:00

Resultat fra konflikten
Riksmeklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge partene meddelte at de anbefalte forslaget. Svarfrist ble satt til 1. september. Oljeindustriens Landsforening vedtok forslaget.

Konflikt avsluttet:

24. juli 2006

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:35

Saken ble opprettet: 2.juni 2006 kl. 16:38

Gå tilbake til rikssaker