2006-071

År: 2006     Arkivkode: 314

LKAB Narvik

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Logistikk- og Transportindustriens Landsforening (LKAB Narvik Malmhavn))

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. juni 2006

Forbud nedlagt/sendt:

4. juni 2006

Plassoppsigelse antall:

22

Mekling berammet:

Meklingen var opprinnelig berammet til 22.06.06. I samråd med partene er meklingen utsatt inntil videre.

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling

Sist oppdatert: 22. juni 2006 kl. 14:14

Saken ble opprettet: 6.juni 2006 kl. 12:20

Gå tilbake til rikssaker