2006-072

År: 2006     Arkivkode: 311

Everksoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
EL & IT Forbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Energibedriftenes Landsforening (Everksoverenskomsten)

Mekler:

Elisabeth Stenwig

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

6. juni 2006

Forbud nedlagt/sendt:

6. juni 2006

Plassoppsigelse antall:

5500

Plassfratredelse mottatt:

16. juni 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

21. juni kl 0600

Plassfratredelse antall:

1431 medlemmer

Mekling berammet:

19. og 20. juni 2006

Krav om avsluttet mekling:

16. juni 2006

Meklingsfrist:

21. juni 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

21. juni 2006 kl. 03:00

Resultat
Meklingsmannen fremla skisse som ikke ble akseptert av begge parter. Deretter konstaterte meklingsmannen at det ikke var grunnlag for å fremsette forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

21. juni 2006

Streik opptrapping:

3. juli 2006: ca 1350

Forhandling avsluttet:

9. juli 2006 kl. 24:00

Resultat fra forhandlingen
Forhandlingsløsning 9. juli 2006. Avstemmingsfrist 4. september 2006. EL&IT Forbundet og Energibedriftenes Landsforening vedtok meklingsmannens forslag.

Konflikt avsluttet:

9. juli 2006

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:36

Saken ble opprettet: 6.juni 2006 kl. 14:38

Gå tilbake til rikssaker