2006-074

År: 2006     Arkivkode: 314

Widerøes Flyveselskap AS, kabinpersonell

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart/Widerøes Flyveselskap AS

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. juni 2006

Plassoppsigelse utløp:

25. juli 2017

Forbud nedlagt/sendt:

2. juli 2006

Plassoppsigelse antall:

275

Mekling berammet:

25. juli 2006

Resultat
24.juli ble det gjennomført nye forhandlinger mellom Parat og NHO Luftfart om revidering av overenskomsten. Partene godkjente en protokoll fra lokale forhandlinger 5. og 6. juli hvor det framgår at det er enighet om ny overenskomst.<br>Oppgjøret sendes til uravstemning blant Parats medlemmer med svarfrist 14. august. Meklingen stilles derfor i bero inntil resultatet foreligger.<br> 15. august: Forhandlingsresultatet ble vedtatt og meklingen dermed avsluttet..

Sist oppdatert: 15. august 2006 kl. 15:30

Saken ble opprettet: 3.juli 2006 kl. 14:26

Gå tilbake til rikssaker