2006-081

År: 2006     Arkivkode: 312

Opprettelse av overenskomst for hotell- og restaurantbedrifter

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

1. september 2006

Forbud nedlagt/sendt:

1. september 2006

Plassoppsigelse antall:

133. Tilleggsvarsel datert 6.9 for 54 medl. ved Theatercaféen

Plassfratredelse mottatt:

18. september 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

23. september kl. 24.00

Plassfratredelse antall:

164 medl. på Hotel Continental fordelt med 11 medl.Bankett og Konf., 5 medl.Dagligstuen, 7 medl.Steamen, 128 medl.Theatercaféen, 13 medl.Hotel Continental. Varselet omfatter også alle lærlinger som er medlem i HRAF, da disse er inkludert i antallet.

Mekling berammet:

12., 21., 22. og 23. september 2006

Krav om avsluttet mekling:

18. september 2006

Meklingsfrist:

24. september 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

23. september 2006 kl. 22:30

Resultat
Forhandlingsløsning under mekling

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:42

Saken ble opprettet: 11.september 2006 kl. 11:21

Gå tilbake til rikssaker