2006-082

År: 2006     Arkivkode: 314

Riks- og Funksjonæravtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Reiseliv

Mekler:

Inger Tellefsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. september 2006

Forbud nedlagt/sendt:

13. september 2006

Plassoppsigelse antall:

105

Plassfratredelse mottatt:

25. september 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

29. september kl. 24.00

Plassfratredelse antall:

27 medlemmer i Gate Gourmet på Gardermoen og 3 medlemmer i Gate Gourmet i Bergen.

Mekling berammet:

29. september 2006

Krav om avsluttet mekling:

25. september 2006

Meklingsfrist:

30. september 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

28. september 2006 kl. 24:00

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling.

Sist oppdatert: 28. september 2006 kl. 12:03

Saken ble opprettet: 13.september 2006 kl. 13:35

Gå tilbake til rikssaker