2006-092

År: 2006     Arkivkode: 317

Landsoverenskomster innen Helse-,Utdanning og Kultur (HUK-området)

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Psykologforening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. september 2006

Forbud nedlagt/sendt:

12. september 2006

Plassoppsigelse antall:

370

Plassfratredelse mottatt:

29. september 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

3. oktober 2006 kl 24.00

Mekling berammet:

29. september, 2. og 3. oktober

Krav om avsluttet mekling:

29. september 2006

Meklingsfrist:

4. oktober 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

4. oktober 2006 kl. 09:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.

Vedtatt av begge parter

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:50

Saken ble opprettet: 13.september 2006 kl. 14:23

Gå tilbake til rikssaker