2006-103

År: 2006     Arkivkode: 317

Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for virksomheter, Landsoverenskomst for helse og sosial tjenester. (HUK-området)

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
NITO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. september 2006

Forbud nedlagt/sendt:

15. september

Plassoppsigelse antall:

137

Plassfratredelse mottatt:

29. september 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

3. oktober 2006 kl 24.00

Plassfratredelse antall:

7

Mekling berammet:

29. september, 2. og 3. oktober

Krav om avsluttet mekling:

29. september 2006

Meklingsfrist:

4. oktober 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

4. oktober 2006 kl. 09:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.

Vedtatt av begge parter

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:57

Saken ble opprettet: 15.september 2006 kl. 13:15

Gå tilbake til rikssaker