2006-108

År: 2006     Arkivkode: 317

Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for virksomheter, Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester, Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning, Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoverenskomst for barnehager (HUK-området)

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesorganisasjonen for Barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

18. september 2006

Forbud nedlagt/sendt:

18. september 2006

Plassoppsigelse antall:

1011

Plassfratredelse mottatt:

29. september 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

3. oktober 2006 kl 24.00

Plassfratredelse antall:

25

Mekling berammet:

29. september, 2. og 3. oktober

Krav om avsluttet mekling:

29. september 2006

Meklingsfrist:

4. oktober 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

4. oktober 2006 kl. 09:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen

Vedtatt av begge parter

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 12:00

Saken ble opprettet: 18.september 2006 kl. 11:05

Gå tilbake til rikssaker