2006-109

År: 2006     Arkivkode: 317

Landsoverenskomsten for barnehager, Landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomsten for virksomheter, Landsoverenskomsten for høyskoler og undervisning, Landsoverenskomsten for museer og andre kulturinstitusjoner, Landsoverenskomsten for helse og sosiale tjenester (HUK-området)

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fagforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

18. september 2006

Forbud nedlagt/sendt:

18. september 2006

Plassoppsigelse antall:

4621

Plassfratredelse mottatt:

29. september 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

3. oktober 2006 kl 24.00

Plassfratredelse antall:

133

Mekling berammet:

29. september, 2. og 3. oktober

Krav om avsluttet mekling:

29. september 2006

Meklingsfrist:

4. oktober 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

4. oktober 2006 kl. 09:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget fra meklingsmannen.

Vedtatt av begge parter

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 12:01

Saken ble opprettet: 18.september 2006 kl. 11:49

Gå tilbake til rikssaker