2006-111

År: 2006     Arkivkode: 311

Overenskomst 388 Trafikkpersonell, funksjonærer og redningsmenn i CHC Helikopterservice og Heli-One

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Industri Energi

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

5. oktober 2006

Forbud nedlagt/sendt:

5. oktober 2006

Plassoppsigelse antall:

101

Plassfratredelse iverksettelse:

25. oktober kl. 24.00

Plassfratredelse antall:

21. 10 medl. på CHC HS og 11 medl. på Heli-One.

Mekling berammet:

24. og 25. oktober 2006

Krav om avsluttet mekling:

20. oktober 2006

Meklingsfrist:

26. oktober 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

26. oktober 2006 kl. 02:00

Resultat
Fremlagt forslag, godtatt av begge parter

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 12:03

Saken ble opprettet: 5.oktober 2006 kl. 15:19

Gå tilbake til rikssaker