2006-113

År: 2006     Arkivkode: 315

Revisjon av hovedavtale og overenskomst

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Lederne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Arbeidssamvirkenes landsforening, ASVL

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Partene anmodet om frivillig mekling i brev datert 27.10.2006

Forbud nedlagt/sendt:

Innkalling til frivillig mekling, datert 30.10.2006

Mekling berammet:

6. november 2006

Mekling avsluttet:

6. november 2006 kl. 16:15

Resultat
Riksmeklingsmannens forslag ble akseptert av begge parter

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 12:05

Saken ble opprettet: 30.oktober 2006 kl. 14:01

Gå tilbake til rikssaker