2006-114

År: 2006     Arkivkode: 314

Revisjon av flygeravtalen i CHC Helikopter Service AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Flygerforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistlovens § 27

Mekling berammet:

13. og 14. november 2006

Mekling avsluttet:

14. november 2006 kl. 21:00

Resultat
Partene anbefalte riksmeklingsmann Svein Longvas forslag.

Vedtatt

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 12:06

Saken ble opprettet: 1.november 2006 kl. 12:06

Gå tilbake til rikssaker