2006-115

År: 2006     Arkivkode: 314

Tariffavtale - Pilotinstruktører

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat - SAS Braathens Flygerforening (SBF)

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart - SAS Flight Academy Norway AS (SFA) I 2007: SAS Flight Academy Norway AS og SAS Flight Academy AB

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

23. november 2006

Forbud nedlagt/sendt:

25. november, sendt 27. november

Plassoppsigelse antall:

18

Plassfratredelse iverksettelse:

19. februar kl. 24.00

Plassfratredelse antall:

18

Mekling berammet:

5. desember, 19. februar 2007

Meklingsfrist:

20. februar 2007 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

15. februar 2007 kl. 11:30

Resultat
Forhandlingsløsning under mekling.

Sist oppdatert: 19. februar 2007 kl. 15:20

Saken ble opprettet: 27.november 2006 kl. 12:45

Gå tilbake til rikssaker