2006-116

År: 2006     Arkivkode: 325

Overenskomstområde 10 helseforetak

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Arbeidsgiverforeningen NAVO Helseforetakene

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

22. desember 2006

Forbud nedlagt/sendt:

22. desember 2006

Plassoppsigelse antall:

ca. 12.300

Plassfratredelse iverksettelse:

18. januar kl. 06.00

Plassfratredelse antall:

98 medl.på Aker Univ.sykehus,110 medl. på Rikshospitalet-Radiumhospitalet,129 medl. Univ.sykehuset i Nord Norge,105 medl.Ullevål Univ.sykehus.Tilsammen 442 medl.Korrigering datert 16.01: 96 medl.på Aker Univ.sykehus,108 medl.på Rikshospitalet-Radiumhospitalet, 125 medl. Univ.sykehuset i Nord Norge, 101 medl.Ullevål Univ.sykhus. Tilsammen 430 medl.

Mekling berammet:

16. og 17. januar 2007

Meklingsfrist:

18. januar 2007 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

18. januar 2007 kl. 06:00

Resultat
Riksmeklingsmann Svein Longva konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge frem et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

18. januar 2007

Streik opptrapping:

Fra 22.01 kl. 06: 41 medl.Sykehuset Telemark, 131 medl. Helse Bergen, 18 medl. Helse Førde, 101 medl. Stavanger Univ.sykehus, 93 medl.St.Olavs Hospital, 112 medl. Akershus Univ.sykehus. Tilsammen 496 medlemmer.

Mekling gjenopptatt:

25. januar 2007

Mekling avsluttet:

26. januar 2007 kl. 08:00

Resultat fra konflikten
Partene i konflikten aksepterte riksmekingsmannens forslag og streiken ble dermed avsluttet

Konflikt avsluttet:

26. januar 2007

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 12:07

Saken ble opprettet: 22.desember 2006 kl. 09:34

Gå tilbake til rikssaker