2006-117

År: 2006     Arkivkode:

Revisjon og fornyelse av gjeldende tariffavtale med virking fra 01.01.2007

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Veritas Funksjonærforening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Det Norske Veritas

Mekler:

Anne Cathrine Frøstrup

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven. Anmodning om frivllig mekling , datert 20.12.2006.

Plassoppsigelse mottatt:

2. januar 2007

Forbud nedlagt/sendt:

04.01.2007/05.01.2007

Plassoppsigelse antall:

1130

Mekling berammet:

17. og 18. januar 2007

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling, 5.januar 2007

Sist oppdatert: 28. mars 2008 kl. 12:21

Saken ble opprettet: 5.januar 2007 kl. 11:36

Gå tilbake til rikssaker