Riksmekleren logo

Meny

2007-002

År: 2007     Arkivkode: 316

Fornyelse/revisjon av tariffavtale mellom LFF og KLM for perioden 2006-2008.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Luftfartens Funksjonærforening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KLM Royal Dutch Airlines

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. januar 2007

Forbud nedlagt/sendt:

31. januar 2007

Plassoppsigelse antall:

13 medlemmer i servicefunksjoner

Plassfratredelse iverksettelse:

14. februar kl. 24.00

Plassfratredelse antall:

13 medlemmer i servicefunksjoner

Mekling berammet:

14. februar 2007

Meklingsfrist:

15. februar 2007 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

15. februar 2007 kl. 01:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.

Vedtatt av begge parter

Sist oppdatert: 19. desember 2017 kl. 10:10

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

Gå tilbake til rikssaker