2007-003

År: 2007     Arkivkode: 312

Opprettelse av tariffavtale for studentsamskipnader

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Tjenestemannslag

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
HSH

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

28. februar 2007

Forbud nedlagt/sendt:

28. februar 2007

Plassoppsigelse antall:

389

Plassfratredelse mottatt:

15. mars 2007

Plassfratredelse iverksettelse:

19. mars 2007 ved arbeidstidens begynnelse.

Plassfratredelse antall:

14 virksomheter, 320 ansatte

Mekling berammet:

16. og 19. mars 2007

Krav om avsluttet mekling:

15. mars 2007

Meklingsfrist:

20. mars 2007 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

20. mars 2007 kl. 09:30

Resultat
Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget.

Vedtatt av begge parter

Sist oppdatert: 19. desember 2017 kl. 10:16

Saken ble opprettet: 5.mars 2007 kl. 10:08

Gå tilbake til rikssaker