Riksmekleren logo

Meny

2007-004

År: 2007     Arkivkode: 315

Opprettelse av tariffavtale for studentsamskipnader

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
HSH

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

28. februar 2007

Forbud nedlagt/sendt:

28. februar 2007

Plassoppsigelse antall:

119

Plassfratredelse mottatt:

15. mars 2007

Plassfratredelse iverksettelse:

19. mars 2007 kl 24.00

Plassfratredelse antall:

12 virksomheter, 91 ansatte

Mekling berammet:

16. og 19. mars 2007

Krav om avsluttet mekling:

15. mars 2007

Meklingsfrist:

20. mars 2007 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

20. mars 2007 kl. 09:30

Resultat
Begge partene meddelte at de anbefalte forslaget.

Vedtatt av begge parter

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

Gå tilbake til rikssaker