Riksmekleren logo

Meny

2007-006

År: 2007     Arkivkode: 316

Tariffrevisjonen 2007

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAFE

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Vetcogray Scandinavia AS

Mekler:

Anne Cathrine Frøstrup

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

14. mai 2007

Plassoppsigelse utløp:

30. juni 2007

Forbud nedlagt/sendt:

15.05.07

Plassoppsigelse antall:

ca 115

Mekling berammet:

29. juni 2007

Mekling avsluttet:

18. juni 2007 kl. 09:25

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling.

Sist oppdatert: 15. desember 2017 kl. 10:58

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

Gå tilbake til rikssaker