Riksmekleren logo

Meny

2007-007

År: 2007     Arkivkode: 321

Tariffrev.2007 for NTFs medl. ved bedriftene NorCargo AS og NorCargo Thermo AS. Overenskomstområde 8 - Posten.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Norsk Transportarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Arbeidsgiverforeningen NAVO

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

24. mai 2007

Plassoppsigelse utløp:

11. juni 2017

Forbud nedlagt/sendt:

25. mai 2007

Plassoppsigelse antall:

421 medl.

Plassfratredelse mottatt:

7. juni 2007

Plassfratredelse iverksettelse:

12. juni ved arbeidstidens begynnelse

Plassfratredelse antall:

120 medlemmer av NTF

Mekling berammet:

11. juni 2007

Krav om avsluttet mekling:

7. juni 2007

Meklingsfrist:

12. juni 2007 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

11. juni 2007 kl. 23:55

Resultat
Begge parter meddelte at de aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 19. desember 2017 kl. 10:20

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

Gå tilbake til rikssaker