Riksmekleren logo

Meny

2007-009

År: 2007     Arkivkode: 315

Overenskomsten for flyttbare offshoreinnretninger samt plattformboring m.v. på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAFE

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

13. juli 2007

Forbud nedlagt/sendt:

15.07/16.07

Plassoppsigelse antall:

ca. 80 medlemmer på flyteriggen "TO Winner", ansatt i Transocean Offshore og ca. 20 medlemmer ansatt i forpleiningsselskapet Universal Sodexho, USN.

Mekling berammet:

30. juli 2007

Mekling avsluttet:

30. juli 2007 kl. 16:15

Resultat
Plassoppsigelsen fra SAFE ble funnet ulovlig og tariffstridig i en Arbeidsrettsdom 30.juli. Grunnlaget for meklingen falt dermed bort.

Sist oppdatert: 19. desember 2017 kl. 10:24

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

Gå tilbake til rikssaker