Riksmekleren logo

Meny

2007-011

År: 2007     Arkivkode: 315

Revisjon av tariffavtalen for maskinister i havfiskeflåten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Det norske maskinistforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Fiskebåtredernes Forbund

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

1. august 2007

Forbud nedlagt/sendt:

02.08.2007

Plassoppsigelse antall:

ca. 200

Plassfratredelse mottatt:

23. august 2007

Plassfratredelse iverksettelse:

29. august 2007 kl 24.00

Plassfratredelse antall:

176 medlemmer på samtlige fiskefartøy i Havfiskeflåten med maskinkraft over 750 kW.

Mekling berammet:

28. august 2007

Krav om avsluttet mekling:

23. august 2007

Meklingsfrist:

30. august 2007 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

29. august 2007 kl. 22:30

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.

Godkjent

Sist oppdatert: 19. desember 2017 kl. 10:26

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

Gå tilbake til rikssaker