Riksmekleren logo

Meny

2007-012

År: 2007     Arkivkode: 314

Revisjon av kollektiv avtale mellom NHO/NHO Luftfart/Norsk Helikopter og Norsk Flygerforbund/Norsk Helikopter Flygerforening

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Flygerforbund/Norsk Helikopter Flygerforening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart/Norsk Helikopter AS

Mekler:

Inger Tellefsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

17. september 2007

Forbud nedlagt/sendt:

18. september 2007

Plassoppsigelse antall:

71

Mekling berammet:

16. oktober 2007

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling, 28. september 2007

Sist oppdatert: 15. desember 2017 kl. 10:58

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

Gå tilbake til rikssaker