2007-013

År: 2007     Arkivkode: 327

Forhandlinger om bibliotekvederlag for 2008-2011

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Forhandlingsutvalget for opphavsmannsorganisasjonene

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kultur- og Kirkedepartementet

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Hjemmel for meklingen:

Avtale om regler for forhandlinger mellom staten og kunstnerorganisasjonene av 18. januar 1978, § 6

Plassoppsigelse mottatt:

10. oktober 2007

Mekling berammet:

7. og 28. november 2007

Mekling avsluttet:

28. november 2007 kl. 14:30

Resultat
Partene ble enige om en forhandlingsløsning

Sist oppdatert: 19. desember 2017 kl. 10:27

Saken ble opprettet: 11.oktober 2007 kl. 10:55

Gå tilbake til rikssaker