2007-014

År: 2007     Arkivkode:

Overenskomstene for NOR-registrerte fartøyer i utenriksfart

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Det norske maskinistforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Merete Smith

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

31. oktober 2006

Plassoppsigelse utløp:

26. november 2007

Forbud nedlagt/sendt:

1. november 2007

Plassoppsigelse antall:

ca. 1700 maskinoffiserer

Plassfratredelse mottatt:

12. november 2007

Plassfratredelse iverksettelse:

26. november 2007 kl 2400

Plassfratredelse antall:

ca 67

Mekling berammet:

26. november 2007

Krav om avsluttet mekling:

12. november 2007

Meklingsfrist:

27. november 2007 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

27. november 2007 kl. 02:00

Resultat
Fremlagt forslag, akseptert av begge parter

Sist oppdatert: 19. desember 2017 kl. 10:28

Saken ble opprettet: 1.november 2007 kl. 10:16

Gå tilbake til rikssaker