Riksmekleren logo

Meny

2008-001

År: 2008     Arkivkode: 311

Tariffrevisjonen 2008 - samtlige tariffområder

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

13. mars 2008

Forbud nedlagt/sendt:

13. mars 2008

Plassoppsigelse antall:

172 805. Plassoppsigelsen omfatter også 15 313 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundene.

Plassfratredelse mottatt:

28. mars 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

2. april 2008 kl.06.00. Hvis riksmeklingsmannens forslag forkastes iverksettes plassfratredelse 28.april 2008 kl. 06.00.

Plassfratredelse antall:

37.426. Plassfratredelsen omfatter også 3.336 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundene. Hvis konflikt 28.04 kl.06.00: 37.426.

Mekling berammet:

25. mars 2008 kl 12.00, 26., 27., 28., 30, 31. mars, 1 april

Krav om avsluttet mekling:

28. mars 2008

Meklingsfrist:

2. april 2008 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

2. april 2008 kl. 05:00

Resultat
Fremlagt forslag, anbefalt av begge parter

Vedtatt av begge parter. I LO er det avgitt 129.257 stemmer, en deltakelse på 64,01%. 91.487 (70,78%) har stemt ja, 35.599 (27,54%) har stemt nei.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

Gå tilbake til rikssaker