Riksmekleren logo

Meny

2008-002

År: 2008     Arkivkode: 314

Tariffrevisjonen 2008 - Tariffavtaler med Parat, Yrkestrafikkforbundet,Det norske maskinistforbund,SAFE,Negotia, Delta.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO

Mekler:

Geir Engebretsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

13. mars 2008

Plassoppsigelse utløp:

2. april 2008

Forbud nedlagt/sendt:

13. mars 2008

Plassoppsigelse antall:

ca. 26700. Plassoppsigelsen omfatter også 728 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundene.

Plassfratredelse mottatt:

28. mars 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

2. april 2008 kl. 06.00

Plassfratredelse antall:

3.338

Mekling berammet:

26. mars 2008 kl 12.00, 27., 28., 30., 31. mars og 1. april

Krav om avsluttet mekling:

28. mars 2008

Meklingsfrist:

2. april 2008 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

2. april 2008 kl. 05:30

Resultat
Fremlagt forslag, anbefalt av begge parter

Vedtatt av begge parter. I YS har 32% avgitt stemme. 78,5% ja, 21.5% nei.

Resultat fra forhandlingen

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

Gå tilbake til rikssaker