2008-003

År: 2008     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 8, Posten Norge

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter/Posten Norge

Mekler:

Elisabeth Stenwig

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

29. april 2008

Forbud nedlagt/sendt:

30. april 2008

Plassoppsigelse antall:

12.939

Plassfratredelse mottatt:

8. mai 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

15.mai kl. 06.00

Plassfratredelse antall:

625 -Kontaktsenter i Kristiansand, Sarpsborg, Steinkjer. Postens Godssenter

Mekling berammet:

13. og 14. mai

Krav om avsluttet mekling:

8. mai 2008

Meklingsfrist:

15. mai 2008 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

15. mai 2008 kl. 07:20

Resultat
Fremlagt forslag, godkjent av arbeidsgiverne, anbefalt av arbeidstakerne

Vedtatt

Sist oppdatert: 19. desember 2017 kl. 11:36

Saken ble opprettet: 30.april 2008 kl. 13:35

Gå tilbake til rikssaker