Riksmekleren logo

Meny

2008-004

År: 2008     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 3, Avinor

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter/Avinor

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

30. april 2008

Forbud nedlagt/sendt:

30. april 2008

Plassoppsigelse antall:

840-Avinor, 260-Oslo Lufthavn

Plassfratredelse mottatt:

9. mai 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

16. mai 2008 ved arbeidstidens begynnelse.Utvidet plassfratredelse iverksettes 18. mai 2008. Ny utvidelse iverksettes 20. mai.

Plassfratredelse antall:

220 medl. ved Oslo Lufthavn, Bergen Lufthavn, Molde Lufthavn, Kristiansund Lufthavn, Harstad/Narvik Lufthavn, Mosjøen Lufthavn og Mo i Rana Lufthavn. Fra 18. mai 30 medl. ved Kristiansund Lufthavn. Fra 20. mai 158 medl. ved Oslo Lufthavn,Alta Lufthavn,Leknes Lufthavn, Sandnessjøen Lufthavn,Sogndal Lufthavn,Svolvær Lufthavn og Stavanger Lufthavn.

Mekling berammet:

14. og 15. mai

Krav om avsluttet mekling:

9. mai 2008

Meklingsfrist:

16. mai 2008 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

16. mai 2008 kl. 04:30

Resultat
Riksmeklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

16. mai 2008

Streik opptrapping:

18. 05: 30 medlemmer ved Kristiansund Lufthavn. 20.05: 158 medlemmer ved Oslo Lufthavn, Alta Lufthavn, Leknes Lufthavn, Sandnessjøen Lufthavn, Sogndal Lufthavn, Svolvær Lufthavn og Stavanger Lufthavn.

Forhandling avsluttet:

21. mai 2008 kl. 24:00

Resultat fra konflikten

Resultat fra forhandlingen
Forhandlingsløsning mellom partene 21. mai 2008

Konflikt avsluttet:

21. mai 2008

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

Gå tilbake til rikssaker