2008-005

År: 2008     Arkivkode: 341

Kommuneoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Kommune

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet, Fellesorg.for barnevernped.m sosionomer og vernepleiere, Musikernes Fellesorg., Skolenes Landsforbund, EL og IT forbundet, Fellesforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. april 2008

Forbud nedlagt/sendt:

30. april 2008

Plassoppsigelse antall:

144.983-Fagforbundet, 10.145-FO, 3.305-Skolenes Landsforbund, 2.800-Musikernes Fellesorg., 155-EL & IT Forb., 45-Fellesforbundet

Plassfratredelse mottatt:

16. mai 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

23. mai 2008 ved arbeidstidens begynnelse

Plassfratredelse antall:

Fagforbundet: 8238 medl.ved 152 virksomheter. MFO: 3 medl. ved 2 virksomheter. EL & IT Forb.:29 medl. ved 14 virksomheter. Skolenes Landsforb.: 84 medl. ved 8 virksomheter.FO: 88 medl. ved 3 virksomheter.

Mekling berammet:

30. april, 13., 14., 20., 21. 22. mai

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2008

Meklingsfrist:

23. mai 2008 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

23. mai 2008 kl. 20:00

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg i møteboken. KS's representanter meddelte at de anbefalte forslaget. LO kommunes representanter meddelte at et flertall av forhandlingssammenslutningen anbefalte forslaget. Skolenes Landsforbund og Musikernes Fellesorganisasjon aksepterte ikke forslaget.

Konflikt

Streik iverksatt:

26. mai 2008

Streik opptrapping:

2.6: 90 medl. i Skolenes Landsforb. ved 7 virksomheter. Fra 6.6: 312 medl. i Skolenes Landsforbund i 23 virksomheter. Fra 6.6: 9 medl. i Musikernes Fellesorg. ved 6 virksomheter. Fra 9.6: 96 medl.av MFO ved 6 virksomheter

Mekling gjenopptatt:

4. juni 2008

Mekling avsluttet:

4. juni 2008 kl. 11:00

Resultat fra konflikten
Fremlagt forslag, anbefalt av begge parter. Svarfrist: 18.juni 2008. Vedtatt av begge parter.

Konflikt avsluttet:

4. juni 2008

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:54

Saken ble opprettet: 30.april 2008 kl. 13:52

Gå tilbake til rikssaker