2008-006

År: 2008     Arkivkode: 341

Kommuneoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS-K

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Delta, Parat, Bibliotekarforbundet, Norsk Skolelederforbund, Lærernes Yrkesforbund, Det norske maskinistforbund, Norsk Radiografforbund, STAFO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. april 2008

Forbud nedlagt/sendt:

30. april 2008

Plassoppsigelse antall:

ca. 35.000

Plassfratredelse mottatt:

16. mai 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

23. mai 2008 kl. 07.00. Opptrapping: 29. mai 2008 kl. 07.00.

Plassfratredelse antall:

23.05: Det norske maskinistforbund: 68 medl. ved FREVAR KF, BIR Avfallsbehandling og Bergen kommune. Delta: 288 medl.i 4 kommuner. Parat: 10 medl. i Kongsberg kommune. STAFO: 2 medl.i 1 fylkeskommune.Lærernes Yrkesforbund: 4 medl.i 1 fylkeskommune. Bibliotekarforbundet: 7 medl.i Bodø komm., 4 medl.i Nedre Eiker komm.Norsk Skolelederforb.: 5 medl. i Modum komm.29.05: Det norske maskinistforb.: 44 medl. i Skånland komm., Tronheim Bydrift, Bergen komm. VA-etat, Bergen komm. Byggvedlikehold og Bergen Vann KF.

Mekling berammet:

30. april 13., 14., 20., 21. og 22. mai. Mekling ble gjenopptatt 4. juni 2008 og avsluttet samme dag kl. 11.00

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2008

Meklingsfrist:

23. mai 2008 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

23. mai 2008 kl. 20:00

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge parter anbefalte forslaget. 4. juni 2008 ble det fremlagt nytt forslag, som ble anbefalt av begge parter. Svarfrist: 18.juni 2008.

Vedtatt av arbeidsgiver. Vedtatt av samtlige YS-forbund, bortsett fra Det norske maskinistforbund som forkastet forslaget.Resultatet av avstemmingen var 748 stemmeberettigede, 275 stemmer var avgitt, 34 stemmer avvist. 42 stemte ja og 199 stemte nei.

Forhandling avsluttet:

24. juni 2008 kl. 24:00

Resultat fra forhandlingen
DNMF og KS har i et ekstraordinært møte 24. juni 2008 kommet frem til en omforent protokoll vedrørende lønnsoppgjøret i kommunal sektor. Partene har kommet frem til en løsning som vil ivareta maskinistenes lønnsinnplassering i henhold til utdanning og kompetanse. Videre er partene kommet frem til øvrige forhold i avtalen som gjør at DNMF trekker tilbake den varslede plassfratredelsen

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 12:56

Saken ble opprettet: 30.april 2008 kl. 14:08

Gå tilbake til rikssaker