2008-007

År: 2008     Arkivkode: 341

Kommuneoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Utdanningsforbundet. Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Universitet- og høyskoleutdannedes forbund, Norsk Diakonforbund, Presteforeningen, Forskerforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. april 2008

Forbud nedlagt/sendt:

30. april 2008

Plassoppsigelse antall:

Medl.org.-KS:118.317, Medl.org.-KS-bedrift:331

Plassfratredelse mottatt:

16. mai 2008

Plassfratredelse antall:

ca. 3000 medl. i 4 kommuner

Mekling berammet:

30. april, 13., 14., 20., 21. og 22. mai

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2008

Meklingsfrist:

23. mai 2008 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

23. mai 2008 kl. 20:00

Resultat
Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge frem et forslag som det kunne forventes anbefalt av UNIO.

Konflikt

Streik iverksatt:

24. mai 2008

Streik opptrapping:

Fra 30.5: ca 4800 medl., Fra 3.6: ca 2600 medl., Fra 5.6 ca. 2170 medl.

Mekling gjenopptatt:

4. juni 2008

Mekling avsluttet:

4. juni 2008 kl. 11:00

Resultat fra konflikten
Fremlagt forslag, akseptert av arbeidstaker, anbefalt av arbeidsgiver. Svarfrist: 18. juni 2008. Vedtatt av arbeidsgiver.

Konflikt avsluttet:

4. juni 2008

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 13:14

Saken ble opprettet: 30.april 2008 kl. 14:27

Gå tilbake til rikssaker