2008-008

År: 2008     Arkivkode: 341

Kommuneoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Naturviterne, Norges Juristforbund, Norsk Lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomenes Fagforening, Siviløkonomene, Tekna, NITO, Den Norske Jordmorforening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. april 2008

Forbud nedlagt/sendt:

30. april 2008

Plassoppsigelse antall:

ca, 15,000

Plassfratredelse mottatt:

16. mai 2008

Plassfratredelse antall:

4 medl. i Bærum kommune og 10 medl. i Akershus fylkeskommune

Mekling berammet:

30. april, 13., 14., 20., 21 og 22. mai

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2008

Meklingsfrist:

23. mai 2008 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

23. mai 2008 kl. 20:00

Resultat
Meklingsmannen la frem forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.

Akseptert av begge parter

Mekling gjenopptatt:

4. juni 2008

Mekling avsluttet:

4. juni 2008 kl. 11:00

Resultat fra konflikten
Meklingen ble gjenopptatt etter konflikt hos andre parter i KS-området. Fremlagt forslag, anbefalt av begge parter. Svarfrist: 18. juni 2008.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 13:16

Saken ble opprettet: 30.april 2008 kl. 14:34

Gå tilbake til rikssaker