Riksmekleren logo

Meny

2008-011

År: 2008     Arkivkode: 321

Statsoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

8. mai 2008

Plassoppsigelse antall:

ca. 27.925

Plassfratredelse antall:

ca. 1.800

Mekling berammet:

30. april, 7., 19., 20., 21. og 22. mai

Krav om avsluttet mekling:

15. mai 2008

Meklingsfrist:

23. mai 2008 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

23. mai 2008 kl. 21:10

Resultat
Staten la frem forslag i overensstemmelse med møteboken. Forslaget ble anbefalt av Unio.

Vedtatt

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 13:19

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

Gå tilbake til rikssaker