2008-012

År: 2008     Arkivkode: 321

Statsoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. mai 2008

Plassoppsigelse antall:

ca. 25.000

Plassfratredelse mottatt:

16. mai 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

23. mai 2008 kl. 06.00

Plassfratredelse antall:

510 medl. ved 13 virksomheter

Mekling berammet:

30. april, 7., 19., 20., 21. og 22. mai

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2008

Meklingsfrist:

23. mai 2008 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

23. mai 2008 kl. 21:10

Resultat
Staten la frem et forslag i overensstemmelse med møteboken. Forslaget ble akseptert av Akademikerne.

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 13:19

Saken ble opprettet: 30.april 2008 kl. 15:47

Gå tilbake til rikssaker