Riksmekleren logo

Meny

2008-013

År: 2008     Arkivkode: 321

Statsoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norges Farmaceutiske Forening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassfratredelse mottatt:

15. mai 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

23. mai 2008 kl. 06

Plassfratredelse antall:

3 medl. ved Statens legemiddelverk

Mekling berammet:

30. april, 7., 19., 20., 21 og 22. mai

Krav om avsluttet mekling:

15. mai 2008

Meklingsfrist:

23. mai 2008 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

23. mai 2008 kl. 21:10

Resultat
Staten la frem et forslag i overensstemmelse med møteboken. Forslaget ble akseptert av Norges Farmaceutiske Forening.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

Gå tilbake til rikssaker