Riksmekleren logo

Meny

2008-014

År: 2008     Arkivkode: 312

Overenskomsten for potetindustrien

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
N.Nærings-og Nytelsesmiddelarb.forbund/Potetind.

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Landbrukets Arbeidsgiverforening

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. april 2008

Forbud nedlagt/sendt:

30. april 2008

Plassoppsigelse antall:

156

Plassfratredelse mottatt:

9. mai 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

15. mai 2008 kl 24.00

Plassfratredelse antall:

135

Mekling berammet:

15. mai

Krav om avsluttet mekling:

9. mai 2008

Meklingsfrist:

16. mai 2008 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

16. mai 2008 kl. 01:45

Resultat
Under meklingen nådde partene - med meklingsmannens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning.

Vedtatt

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 13:20

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

Gå tilbake til rikssaker