Riksmekleren logo

Meny

2008-015

År: 2008     Arkivkode: 348

Oslo kommunes tariffområder

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Naturviterne, Norges Juristforbund, Norsk Lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomenes Fagforening, Siviløkonomene, Tekna, NITO, Den Norske Jordmorforening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

5. mai 2008

Forbud nedlagt/sendt:

5. mai 2008

Plassoppsigelse antall:

ca. 1.700

Plassfratredelse mottatt:

16. mai 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

23.mai 2008 kl. 06.00

Plassfratredelse antall:

53 medl. ved 10 virksomheter i Oslo kommune

Mekling berammet:

5. mai 2008

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2008

Meklingsfrist:

23. mai 2008 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

24. mai 2008 kl. 22:30

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.

Akseptert av begge parter.

Mekling gjenopptatt:

5. juni 2008

Mekling avsluttet:

5. juni 2008 kl. 14:45

Resultat fra konflikten
Meklingen ble gjenopptatt etter konflikt hos andre parter i Oslo kommunes tariffområde. Fremlagt forslag akseptert av arbeidstaker, anbefalt av arbeidsgiver. Svarfrist 18. juni 2008

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

Gå tilbake til rikssaker