2008-016

År: 2008     Arkivkode: 348

Oslo kommunes tariffområder

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Kommuneansattes Hovedsammenslutning - Oslo

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet, FO, Musikernes Fellesorganisasjon, Skolenes Landsforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

5. mai 2008

Forbud nedlagt/sendt:

5. mai 2008

Plassoppsigelse antall:

13.899

Plassfratredelse mottatt:

16. mai 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

23. mai 2008 kl. 06.00

Plassfratredelse antall:

Fagforbundet: 1778 medl. ved 1 virksomhet. FO: 22 medl. ved 1 virksomhet. MFO: 3 medl. ved 1 virksomhet. Skolenes Landsforb.: 13 medl. ved 1 virksomhet.

Mekling berammet:

5. mai 2008

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2008

Meklingsfrist:

23. mai 2008 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

24. mai 2008 kl. 22:30

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Fagforbundet, MFO og FO anbefaler forslaget. Skolenes Landsforbund anbefaler ikke forslaget, men vurderer om oppgjøret skal til uravstemning. De trekker varselet om plassfratredelse. Forslaget sendes ikke til uravstemming og Skolenes Landsforbund er i streik fra 2.juni

Konflikt

Streik iverksatt:

2. juni 2008

Mekling gjenopptatt:

5. juni 2008

Mekling avsluttet:

5. juni 2008 kl. 14:30

Resultat fra konflikten
Fremlagt forslag akseptert av arbeidstaker, anbefalt av arbeidsgiver. Svarfrist 18. juni 2008. Vedtatt av arbeidsgiver.

Konflikt avsluttet:

5. juni 2008

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 13:23

Saken ble opprettet: 5.mai 2008 kl. 14:08

Gå tilbake til rikssaker