Riksmekleren logo

Meny

2008-017

År: 2008     Arkivkode: 348

Oslo kommunes tariffområder

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS-K Oslo

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Bibliotekarforbundet,Det norske maskinistforbund, Delta, Parat, Norsk Skolelederforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

5. mai 2008

Forbud nedlagt/sendt:

5. mai 2008

Plassoppsigelse antall:

ca. 1300

Plassfratredelse mottatt:

16. mai 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

23. mai 2008 kl.07.00

Plassfratredelse antall:

Det norske maskinistforb: 24 medl.ved Brobekkanlegget og Klemetsrudanlegget. Norsk SKolelederforb.: 3 medl. ved 3 virksomheter. Delta: 69 medl. i 3 virksomheter. Bibliotekarforb.: 6 medl.ved Deichmanske.

Mekling berammet:

5. mai 2008

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2008

Meklingsfrist:

23. mai 2008 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

23. mai 2008 kl. 22:30

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.

Vedtatt.

Mekling gjenopptatt:

5. juni 2008

Mekling avsluttet:

5. juni 2008 kl. 15:00

Resultat fra konflikten
Meklingen ble gjenopptatt etter konflikt hos andre parter i Oslo kommunes tariffområde. Fremlagt forslag akseptert av arbeidstaker, anbefalt av arbeidsgiver. Svarfrist 18. juni 2008. Vedtatt av arbeidsgiver.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

Gå tilbake til rikssaker