Riksmekleren logo

Meny

2008-021

År: 2008     Arkivkode: 314

Revisjon av overenskomst nr. 279 - Norwegian Air Shuttle A/S, SAS Technical Services og Widerøe Flyvelselska A/S

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Flytekniker Organisasjon

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

9. mai 2008

Forbud nedlagt/sendt:

11. mai, sendt 13. mai 2008

Plassoppsigelse antall:

505

Plassfratredelse mottatt:

4. juni 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

9. juni 2008 kl. 24.00. Opptrapping 13.06 kl.24.00.

Plassfratredelse antall:

3 medl. ved 3 virksomheter. Fra 13.06: 4 medl. ved NAS i Bergen, 5 medl. ved NAS i Trondheim, 14 medl. ved STS i Stavanger, 29 medl. ved WF på Torp.

Mekling berammet:

9. juni 2008

Krav om avsluttet mekling:

4. juni 2008

Meklingsfrist:

10. juni 2008 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

10. juni 2008 kl. 06:00

Resultat
Fremlagt forslag, akseptert av begge parter

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

Gå tilbake til rikssaker