Riksmekleren logo

Meny

2008-022

År: 2008     Arkivkode: 312

Overenskomsten for meieriene

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
N.Nærings-og Nytelsesmiddelarb.forb./Meieriene

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Landbrukets Arbeidsgiverforening

Mekler:

Inger Tellefsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

9. mai 2008

Forbud nedlagt/sendt:

11. mai, sendt 13. mai 2008

Plassoppsigelse antall:

2584

Plassfratredelse mottatt:

29. mai 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

7. juni

Plassfratredelse antall:

708 medl.: ved Tine Midt Norge, Tine Vest, Tine Sør, Tine Nord og Tine Øst, tils. 21 virksomheter

Mekling berammet:

5. juni og 6. juni 2008

Krav om avsluttet mekling:

29. juni 2008

Meklingsfrist:

7. juni 2008 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

7. juni 2008 kl. 24:00

Resultat
Meklingsmannen konstaterte at partene sto så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge frem et forslag.

Konflikt

Streik iverksatt:

6. juni 2008

Streik opptrapping:

13.06 kl.06.00: 345 medl. i 3 virksomheter. 16.06 kl.06.00:205 medl. i 4 virksomheter. Sympatistreik fra 25.06 fra Handel og Kontor for 161 medl.i 35 virksomheter

Forhandling avsluttet:

14. juni 2008 kl. 24:00

Resultat fra forhandlingen
Partene kom fram til en forhandlingsløsning. Pensjonsbestemmelsen tas ut av tariffavtalen og erstattes av en særavtale som fastslår at pensjonsordningen ikke kan endres med mindre partene er enige om det. Lønnstillegget ble minimum ni kroner timen.

Konflikt avsluttet:

14. juni 2008

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 13:28

Saken ble opprettet: 15. desember 2017 kl. 10:58

Gå tilbake til rikssaker