2008-023

År: 2008     Arkivkode: 325

Overenskomstområde 7, NSB

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Spekter

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
STAFO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter/NSB

Mekler:

Dag Nafstad

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

9. mai 2008

Forbud nedlagt/sendt:

11. mai, sendt 13. mai 2008

Plassoppsigelse antall:

ca. 110 medl. i CargoNet, Mantena, NSB og NSB Trafikkservice,

Plassfratredelse mottatt:

30. mai 2008

Plassfratredelse iverksettelse:

6. juni 2008 ved arbeidstidens begynnelse

Plassfratredelse antall:

30 medl. i NSB, 13 medl. i CargoNet, 11 medl. i Mantena, samtlige medl. i Stafo

Mekling berammet:

5.juni 2008

Krav om avsluttet mekling:

30. mai 2008

Meklingsfrist:

6. juni 2008 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

5. juni 2008 kl. 21:20

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge parter aksepterte forslaget

Sist oppdatert: 21. desember 2017 kl. 13:28

Saken ble opprettet: 14.mai 2008 kl. 11:13

Gå tilbake til rikssaker